Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Baltona ze wzrostem sprzedaży po dziewięciu miesiącach br.dlahandlu.pl - 10 października 2019 11:28


Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. poinformował, że skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej we wrześniu br. wyniosły 55.087 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 20 proc. Skonsolidowane przychody Grupy za okres styczeń-wrzesień wyniosły 409.054 tys. zł i były wyższe rdr o 14 proc.

Przychody w segmencie sklepów (travel retail) wyniosły we wrześniu 45 437 tys. zł i były wyższe rdr o 16 proc. Za pierwsze dziewięć miesięcy br. była to kwota 332 142 tys. zł (wzrost o 24 proc. rdr).

Na wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej we wrześniu miały wpływ w szczególności przejściowe ograniczenia w pełnym zatowarowaniu lokalizacji handlowych, związane głównie ze zmianą modelu logistyki lotniskowej oraz posiadanym poziomem kapitału obrotowego.

Czytaj także: PPL kupią Baltonę

Spółka wyjaśnia również w komunikacie, iż zgodnie z szacunkowymi danymi za komentowany okres, we wrześniu 2019 roku: wartość zapasów spadła o ok. 4 mln zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych uległ zwiększeniu o ok. 8,6 mln zł względem stanu na koniec sierpnia br.
Grupa Kapitałowa w minionym miesiącu terminowo regulowała zobowiązania odsetkowe, na dzień 30 września 2019 roku spółki z Grupy posiadały niewykorzystane linie kredytowe w łącznej wysokości 6,2 mln zł.