Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Tesco zamyka 5 sklepów, ponad 2 tys. ludzi straci pracędlahandlu.pl - 10 października 2019 12:24


Tesco Polska ogłosiło regulamin kolejnych zwolnień grupowych. Tym razem obejmą one maksymalnie 2 117 osób.

Przyczyną zwolnień grupowych jest m.in. zamknięcie sklepów formatu Hipermarket, Compact Hipermarket oraz Supermarket: ( HM Bydgoszcz, ul. Toruńska 101, HM Warszawa Piastów, ul. Tysiąclecia 7, CHM Sosnowiec, ul. 1-go Maja, SM Warszawa Wolska, ul. Wolska 71/73 oraz
 SM Zabierzów, ul. Leśna 2A).

Zamknięcie tych 5 sklepów Tesco ogłosiło 20 września.

Planowane zwolnienia grupowe nastąpią w okresie od 10.10.2019 do 31.01.2020 r. Ostatnie umowy o pracę rozwiążą się z dniem 30.04.2020 roku.

Zwalnianym pracownikom w ramach zwolnienia grupowego przysługuje odprawa pieniężna zgodnie z art. 8 Ustawy, w wysokości:
- jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. krócej niż 2 lata;
-  dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. od 2 do 8 lat;
-  trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. ponad 8 lat.
Ponadto Tesco przyzna pracownikom dodatkowe świadczenie w wysokości jednomiesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego brutto pod warunkiem spełnienia kilku warunków.
Pracodawca, w sklepach objętych procesem, rozważy możliwość skorzystania z dobrowolnych odejść pracowników, którzy uprawnieni są do świadczeń przedemerytalnych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października.