Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Grupa Żywiec: Lepsza sprzedaż marek premium, spadki w segmenencie ekonomicznymdlahandlu.pl - 23 października 2019 09:34


Grupa Żywiec zwiększa przychody z każdego hektolitra piwa, a także przychody z segmentu marek premium (Żywiec, Heineken, Desperados, Strefa Zero). Na wysokość zysku spółki negatywnie wpłynął spadek sprzedaży w segmencie marek ekonomicznych, a także wzrost kosztów produkcji, opakowań i wynagrodzeń.

W trzecim kwartale 2019 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Żywiec osiągnęły poziom 1 076 913 tys. złotych podczas gdy w takim samym okresie 2018 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 958 907 tys. złotych. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 153 145 tys. złotych.

Spółka zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa, a także przychody z segmentu marek premium (Żywiec, Heineken, Desperados, Strefa Zero). Marki browaru Namysłów również kontynuowały dynamiczny wzrost sprzedaży, co pozytywnie wpłynęło na poziom przychodów Grupy Żywiec. Spółka notuje efekt synergii związany z tym, że marka Namysłów dostarcza dodatkową wartość w rosnącym segmencie marek regionalnych. Na wysokość zysku negatywnie wpłynął spadek sprzedaży w segmencie marek ekonomicznych, a także wzrost kosztów produkcji, opakowań i wynagrodzeń. Jednorazowo na wynik Spółki wpłynęły także koszty akwizycji Browaru Namysłów Sp. z o.

- Jesteśmy zadowoleni, że Grupa Żywiec zwiększa sprzedaż i przychody w najszybciej rosnącym segmencie marek premium. Bardzo dobre wyniki marki Namysłów i efekty synergii potwierdzają, że Browar Namysłów doskonale uzupełnia ofertę Grupy Żywiec i wspiera jej rozwój w kierunku w którym idą trendy konsumenckie. Mimo trudniejszej niż w 2018 roku sytuacji rynkowej nasza strategia budowania wartości konsekwentnie przynosi rezultaty i będziemy ją kontynuować. Odczuwamy presję wzrostu kosztów działalności związanych z inflacją kosztów produkcji, wynagrodzeń ale także rosnącego zróżnicowania naszego portfolio produktów i równolegle do realizacji planów komercyjnych wdrażamy działania zwiększające efektywność – powiedział Francois-Xavier Mahot, prezes Grupy Żywiec S.A.