Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

PKN Orlen ma 1681 punktów Stop Cafe, w tym 459 sklepów convenience O!SHOPdlahandlu.pl - 24 października 2019 09:14


PKN Orlen na koniec III kwartału 2019 r. miał 2807 stacji, oznacza to wzrost liczby stacji o 20 (rdr), w tym: w Polsce o 10, w Niemczech o 2, w Czechach o 7 i na Słowacji o 1 stację. Spółka rozwijała oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie kolejnych 39 punktów. Na koniec III kwartału funkcjonowało 2108 punktów, w tym: 1681 Stop Cafe w Polsce (włączając w to 459 sklepów convenience pod marką O!SHOP), 298 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 106 Star Connect w Niemczech.

PKN Orlen w III kwartale miał zysk operacyjny na poziomie 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 800 mln zł, czyli ponad 30 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Firma zanotowała także rekordowy wynik w segmencie detalicznym.

Segment detaliczny w tym czasie wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 925 mln zł, co oznacza wzrost o 202 mln zł (rdr). Do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 5 proc. (rdr), w tym: w Polsce o 4 proc., w Czechach o 8 proc., na Litwie o 4 proc. i w Niemczech o 6 proc. W minionym kwartale Koncern odnotował wzrost udziałów o 0,9 punktów procentowych (rdr) w Czechach, o 0,2 punktów procentowych (rdr) w Niemczech oraz o 0,1 punktów procentowych (rdr) na Litwie.

Zysk netto PKN Orlen w III kwartale br. wyniósł 1 mld 266 mln zł, czyli spadł o 39 proc. wobec analogicznego okresu zeszłego roku, kiedy spółka zarobiła 2 mld 75 mln zł.

Przychody koncernu w III kwartale br. wyniosły 29 mld 229 mln zł i były niższe o 4 proc. wobec przychodów osiągniętych w trzecim kwartale ubiegłego roku o 4 proc.

Zysk netto spółki po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 3 mld 716 mln zł, wobec 4 mld 892 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 24 proc. Natomiast przychody ze sprzedaży PKN Orlen wyniosły po trzech kwartałach br. 83 mld 703 mln zł, wobec 80 mld 286 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku, co oznacza wzrost o 4 proc.