Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Amazon wydał ponad 800 mln dol na rozwój oferty darmowej dostawyPAP - 25 października 2019 10:09


Zysk Amazona w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 4,23 USD na akcję i okazał się niższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku w wysokosci 4,62 USD na akcję. Po publikacji wyników akcje Amazona w handlu pozasesyjnym zniżkują ponad 9 proc.

Lepsze od oczekiwań były natomiast przychody Amazona. Wyniosły one w trzecim kwartale 70 mld USD (wzrost o 24 proc.) wobec konsensusu na poziomie 68,8 mld USD.

W ocenie analityków wzrost przychodów to efekt dużych nakładów inwestycyjnych. Amazon wydał ponad 800 mln USD w drugim kwartale na rozwój oferty darmowej dostawy w ciągu jednego dnia, która objęła swoim zasięgiem więcej produktów i regionów.

Rynek oczekuje, że Amazon będzie kontynuował program inwestycyjny w kolejnych kwartałach.

Dodatkowo koncern postawił na zwiększone wydatki na rozwijający się biznes chmurowy, a także na poprawę efektywności sił sprzedażowych.

Amazon spodziewa się, że w czwartym kwartale jego przychody wyniosą między 80 a 86,5 mld USD, co jest prognozą poniżej oczekiwań analityków. Spodziewali się oni przychodów spółki w trzech ostatnich miesiącach 2019 roku w wysokości 87,4 mld USD