Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Kolejny menedżer ze Spar Polska przeszedł do Wasz Sklep Spardlahandlu.pl - 28 października 2019 15:26


Wojciech Bystroń, były dyrektor operacyjny i rozwoju Spar Polska, rozpoczął pracę w spółce Wasz Sklep Spar, za pomocą której Spar Group zainwestował na polskim rynku. Wojciech Bystroń został dyrektorem ds. rozwoju.

Przypomnijmy, że Wojciech Bystroń rozstał się ze spółka Spar Polska w maju br. Bystroń był związany z firmą Bać-Pol (właścicielem Spar Polska) od 2008 roku.
Wojciech Bystroń był dyrektorem ds. operacji i rozwoju odpowiedzialnym za 2 z 4 regionów. Grzegorz Leszka, odpowiedzialny za pozostałe 2, przejął w maju jego obowiązki. W przeszłości Grzegorz Leszka był dyrektorem operacyjnym odpowiedzialnym za całą sieć.

Spar Polska jest obecnie w konflikcie ze Spar International, który w lutym wypowiedział firmie umowę licencyjną. Spółka Bać-Pol jest obecnie w restrukturyzacji.

Przypomnijmy, że dyrektorem zarządzającym spółki Wasz Sklep Spar jest Tomasz Syller, który do października 2018 roku zasiadał w radzie nadzorczej Spar Polska, która to spółka należy do Bać-Polu.