Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Istnieje szansa, by Grupa Piotr i Paweł odzyskała płynność finansowądlahandlu.pl - 30 października 2019 17:26


Oddalenie wniosków o umorzenie postępowania sanacyjnego Grupy Piotr i Paweł oznacza, że sąd dostrzegł możliwość zawarcia układu dłużnika z wierzycielami. Inaczej rzecz ujmując, w całej sprawie istnieje szansa, by Grupa Piotr i Paweł odzyskała płynność finansową, a wierzyciele zostali spłaceni - komentuje dr Katarzyna Witkowska, adwokat Crido Legal.

Przypomnijmy, 16 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział Odwoławczy zmienił postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki Grupa Piotr i Paweł i oddalił wnioski o umorzenie. Tym samym restrukturyzacja będzie kontynuowana zgodnie z harmonogramem.

O wyjaśnienie co to oznacza dla wierzycieli spółki poprosiliśmy eksperta firmy Crido.

- Procedury opisane w Prawie restrukturyzacyjnym są niczym innym jak sposobami na oddłużenie podmiotu gospodarczego. Dążenie do uzdrowienia sytuacji dłużnika nie może jednak odbywać się z pokrzywdzeniem wierzycieli – generalnym założeniem postępowań oddłużeniowych, w tym postępowania sanacyjnego, jest pogodzenie interesów podmiotu borykającego się z problemami płatniczymi oraz jego wierzycieli, którzy oczekują na spłatę swoich należności.
Oddalenie wniosków o umorzenie postępowania sanacyjnego Grupy Piotr i Paweł oznacza, że sąd dostrzegł możliwość zawarcia układu dłużnika z wierzycielami. Inaczej rzecz ujmując, w całej sprawie istnieje szansa, by Grupa Piotr i Paweł odzyskała płynność finansową, a wierzyciele zostali spłaceni. Sam proces odzyskiwania należności będzie zapewne rozłożony w czasie, jednak skutki utraty płynności finansowej przez kontrahenta zawsze są dla wierzycieli kłopotliwe i to niezależnie od formuły, jaka zostanie przyjęta czy to w zakresie oddłużenia, czy też likwidacji majątku dłużnika.  
Wydaje się jednak, że zgodnie z celami przyświecającymi postępowaniu sanacyjnemu, jego skutki powinny być dla wierzycieli korzystniejsze niż prosta upadłość dłużnika. W tym ostatnim przypadku zasadniczo kończy on swoją działalność, a tym samym – traci możliwość dalszego generowania zysków, potrzebnych do spłaty zobowiązań. Podstawową przyczyną, dla której postępowanie sanacyjne miałoby zostać umorzone, jest bowiem pokrzywdzenie wierzycieli. Jeśli sąd rozpatrujący sprawę uznał, iż kontynuacja postępowania sanacyjnego ma sens, musi to oznaczać, iż w jego ocenie interesy wierzycieli nie są zagrożone. Dodatkowo, w ramach rady wierzycieli, mają oni możliwość czuwania nad przebiegiem całego postępowania - komentuje dla portalu dlahandlu.pl dr Katarzyna Witkowska, adwokat Crido Legal.