Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Congestion tax: Jak to działa w Hiszpanii i czy jest zgodne z prawem UEdlahandlu.pl - 3 listopada 2019 13:59


Idea wprowadzenia nowego podatku, którym mogłyby zostać obciążone podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu detalicznego jest dość zaskakująca. Jeszcze nieprzebrzmiały echa poprzedniej próby wprowadzenia tzw. podatku od handlu, a już pojawia się kolejna propozycja. Oczywiście należy pamiętać, że dotychczasowe starania opodatkowania podmiotów działających w branży retail, zostały wstrzymane przez spór z Komisją o zgodność tych rozwiązań z prawem unijnym. Co ciekawe, nowe rozwiązanie jest wzorowane na rozwiązaniach hiszpańskich, które są obecnie kwestionowane zarówno na gruncie przepisów krajowych, jak i unijnych. A zarzuca się im naruszenie przepisów o pomocy publicznej - komentuje Roman Namysłowski, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego Crido.

Przypomnijmy, 29 października minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zapowiedziała możliwość wprowadzenia podatku dla sklepów wielkopowierzchniowych w formule tzw. congestion tax.

Jak wyjaśnia nam Roman Namysłowski nie są znane założenia, albo raczej przemyślenia, autorów tego pomysłu, co do kształtu nowego podatku w polskich realiach i być może nie zawierają one wady prawnej, która była podstawą kwestionowania tych przepisów w Hiszpanii.

Jakie są główne elementy tego podatku, który miał obowiązywać jedynie w niektórych częściach Hiszpanii?

- Głównym kryterium kwalifikacji podmiotów podlegających opodatkowaniu była powierzchnia sprzedaży, czyli powierzchnia wielkogabarytowa wykorzystywana do celów handlowych. W tym kontekście pojawiają się dwa progi 2500 i 1300 m2, w zależności od lokalizacji takiego obiektu. Drugim ważnym elementem jest oczywiście podstawa opodatkowania, która odwołuje się do liczby pojazdów mających dostęp do terenu parkingu obiektu handlowego, i która jest korygowana o określone wyłączenia i współczynniki. Oczywiście, taki sposób kalkulacji wymagałby posiadania od tych obiektów odpowiedniej infrastruktury do mierzenia ruchu samochodów. Przepisy hiszpańskie przewidują również alternatywną metodę kalkulacji wynagrodzenia w przypadku braku takiej infrastruktury. Niezależnie od planowanych szczegółowych rozwiązań, warto wcześniej dokonać ich oceny prawnej pod kątem ich ewentualnego kwestionowania, jako niezgodnych z prawem unijnym czy przepisami krajowymi. Po drugie, niezbędne jest również dokonanie szczegółowej analizy ekonomicznej wpływu tych rozwiązań na samych zainteresowanych oraz wszystkie podmioty uczestniczące w całym łańcuch prowadzącym do zaspakajania popytu konsumenta na określone dobra. Dopiero takie działania dać mogą całościowy obraz zasadności wprowadzania nowych obciążeń podatkowych - podkreśla Roman Namysłowski.

Roman Namysłowski, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego w Crido, doktor nauk ekonomicznych. Od 2014 r. kieruje Zespołem Podatków Pośrednich. W ramach prowadzonej praktyki koordynował przeglądy podatkowe oraz przygotowywał raporty i opinie dotyczące różnorodnych aspektów prawno-podatkowych. Od dwudziestu lat specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT i akcyzy na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów. Przygotowywał również propozycje zmian do przepisów prawa podatkowego dla władz wykonawczych i ustawodawczych.