Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Kolejny rok spadku liczby sklepów, ale przybyło 400 warzywniakówdlahandlu.pl - 7 listopada 2019 09:24


Na koniec 2018 r. szacowana liczba sklepów w Polsce wyniosła prawie 340 tys. i była o 4,3% (o ok. 15 tys.) nisza niż przed rokiem. Wzrosła natomiast powierzchnia sprzedażowa sklepów (o 0,2%), która stanowiła wielkość ok. 37312 tys. mkw - wynika z najnowszych danych GUSu.

Procentowy przyrost powierzchni sprzedażowej miał miejsce w sklepach z przedziału wielkości 400-999 mkw. (o 5,1%) oraz w sklepach z przedziału wielkości powyżej 1000 mkw. (o 1,8%). Spadek powierzchni sklepowej zanotowano w sklepach o przedziałach powierzchniowym do 99 mkw. (o 2,8%) oraz 100-399 mkw. (o 0,2%).

W układzie regionalnym najwyższy procentowy wzrost powierzchni sprzedażowej w przedziale 400-999 mkw. miał miejsce w sklepach zlokalizowanych w województwach: lubuskim (o 10,1%), mazowieckim (o 8,7%) oraz wielkopolskim (o 7,6%).
W 2018 r. na jeden sklep przypadało średnio 113 osób, podczas gdy w 2017 r. było to odpowiednio 108 osób.

Urząd podaje, że w ubiegłym roku odnotowano wzrost łącznej liczby supermarketów i hipermarketów w porównaniu z rokiem poprzednim (o 4,4%), w wyniku czego na jeden sklep tych kategorii przypadało średnio 4668 osób, podczas gdy w 2017 r. było to 4877 osób. W układzie regionalnym najwięcej ludności przypadającej na 1 supermarket i hipermarket odnotowano w województwie lubelskim (6016 osób, wobec 6110 osób w roku poprzednim), najmniej zaś osób – 3294 – w województwie lubuskim, gdzie w roku 2017 było to 3606 osób.
W 2018 r. szacowany udział wartości sprzedaży realizowanej łącznie przez supermarkety i hipermarkety w sprzedaży detalicznej w sklepach i na stacjach paliw stanowił 24,8% i był o 0,1 p. proc. niższy niż przed rokiem.

Wyszacowana w 2018 r. liczba niespełna 340 tys. sklepów prowadzona była przez ok. 270 tys. przedsiębiorstw. W odniesieniu do przedziałów podmiotów gospodarczych według liczby posiadanych sklepów największy spadek odnotowano w liczbie przedsiębiorstw prowadzących do 2 sklepów – o 14165 (o 5,1%) wobec spadku o 12551 przedsiębiorstw (o 4,3%) w roku ubiegłym. Udział tych przedsiębiorstw w 2018 r. wyniósł 97,7% i w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszył się o 0,1 p. proc.

Natomiast największy wzrost liczebności przedsiębiorstw odnotowano w przedziale powyżej 200 sklepów (o 16,2%) oraz w przedziale 51-100 sklepów (o 10,3%) wobec spadku o 3,3% przed rokiem.
W ogólnej liczbie 340 tys. sklepów podobnie jak w roku poprzednim największy udział stanowiły placówki o specjalizacji branżowej pozostałej (43,5%), ogólnospożywczej (20,6%) oraz z wyrobami odzieżowymi (10,1%). Najmniej liczne były sklepy o specjalizacji rybnej, które stanowiły 0,3% sklepów ogółem.
W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby sklepów w większości specjalizacji.
Największy spadek miał miejsce w sklepach o specjalizacji branżowej: pozostałe o 9,6 tys. sklepów (o 6,1%), ogólnospożywczej o 5,4 tys. sklepów (o 7,2%) oraz z pojazdami mechanicznymi o 0,9 tys. (o 4,3%). Natomiast największy wzrost ilości sklepów odnotowano w branży z wyrobami odzieżowymi – o prawie 500 sklepów (o 1,4%) oraz w branży owocowo-warzywnej o prawie 400 sklepów (o 7,6%).

W grupie przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi powyżej 9 osób, liczba sklepów należących do podmiotów z kapitałem zagranicznym zwiększyła się w 2018 r. o 2,8% w porównaniu z rokiem poprzednim, a powierzchnia sprzedażowa tych sklepów wzrosła o 5,1%. Średnia powierzchnia sklepów przedsiębiorstw zagranicznych wyniosła 655,4 m2 (odpowiednio w sklepach przedsiębiorstw własności prywatnej krajowej – 192 m²). Udział powierzchni sklepów z kapitałem zagranicznym w powierzchni ogółem zwiększył się o 1,5 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.