Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ruch chwali się poprawą wyniku operacyjnegodlahandlu.pl - 7 listopada 2019 11:20


Spółka Ruch, która jest trakcie przyspieszonego postępowania układowego poinformowała, że we wrześniu zanotowała najlepszy od 2018 roku wynik operacyjny. Dystrybutor prasy zatrzymał też trend spadku liczby punktów sprzedaży. - W 2020 roku spółka zacznie notować dodatnie przepływy - uważa Miłosz Szulc, prezes Ruchu.

Zarząd Ruchu podał, że wynik operacyjny spółki we wrześniu jest najlepszy od stycznia br., jednak nie poinformował, ile dokładnie wyniósł. Wyniki finansowe mają też „ulegać stopniowej poprawie”, a trend zmniejszającej się liczby saloników Ruchu miał zostać zatrzymany. Miłosz Szulc, prezes zarządu Ruchu uważa, że na poprawę sytuacji spółki miała wpływ m.in. zmiana siedziby, uporządkowanie rozwiązań IT funkcjonujących w firmie, zmiany w strukturze organizacji. - Tendencja poprawy wyników pozwala zakładać, że w 2020 roku spółka zacznie notować dodatnie przepływy, a fakt ten będzie namacalnym dowodem skuteczności podejmowanych przez zarząd działań naprawczych - komentuje Szulc. Jak podaje firma, wprowadzono także nowe obszary działalności spółki oraz postawiono na rozwój oferowanych przez firmę produktów i usług. Chodzi m.in. o kolportaż prasy, usługę „Paczka w Ruchu” czy logistykę kontraktową.

W czerwcu br. liczba nowych umów podpisanych z agentami kiosków miała także przewyższyć wskaźnik wypowiedzeń umów partnerskich. - To jasny sygnał, że udało nam się skutecznie powstrzymać proces ograniczania zasięgu działania naszej sieci sprzedaży. Więcej nowych umów niż wypowiedzeń to potencjał do rozwoju sieci własnej, co z punktu widzenia wyników spółki jest kluczowe. Im więcej własnych kiosków i saloników prasowych tym większa skala działalności i lepszy potencjał sprzedaży. Uruchomienie zamkniętych punktów jest więc dla władz firmy priorytetem - stwierdza Marek Szulc. Dodatkowo celem spółki ma być dalsza poprawa stosunków z kandydatami do pracy – skrócono m.in. czas oczekiwania zainteresowanych współpracą z 7 do 2 dni, wdrażane mają być nowe programy pro-pracownicze.

W ub.r. Ruch zanotował spadek przychodów sprzedażowych o 7,5 proc. do 1,24 mld zł, 77,34 mln zł straty operacyjnej (wobec 42,57 mln zł w 2017 roku) i aż 352,23 mln zł straty netto (rok wcześniej wyniosła ona 56,81 mln zł).