Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Crido: Start-upy mogą korzystać m.in. z funduszy strukturalnychdlahandlu.pl - 7 listopada 2019 12:43


Istnieje wiele funduszy, z których mogą skorzystać start-upy, czyli firmy oparte na innowacyjnych, często przełomowych pomysłach. Cześć z nich to fundusze strukturalne dostępne w Polsce, pozostałe zaś są zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską - mówi Szymon Żółciński, partner w zespole Biznes i Innowacje w Crido.