Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eko Holding w likwidacji. Wierzyciele mają 6 miesięcy na zgłaszanie roszczeńdlahandlu.pl - 7 listopada 2019 12:57


Likwidatorzy spółki Eko Holding po raz pierwszy zawiadamiają, że 31 października powzięta została uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu firmy.

Wzywa się wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w ciągu najbliższych sześciu miesięcy na adres: ul. Ryszarda Chomicza 13C, Nowa Wieś Wrocławska, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Eko Holding powstało w 1996 r. jako siecią supermarketów usytuowanych w południowej i zachodniej Polsce.

W styczniu 2017 r. Eurocash kupił 100 proc. Eko Holdingu. 16 grudnia 2016 r. transakcja uzyskała zgodę UOKiK.

Eurocash jest obecnie w trakcie integracji sieci detalicznych przejętych w poprzednich latach. Wśród nich jest niemal 190 sklepów Mila. Wcześniej do grupy przyłączono EKO Holding. Zarząd spółki już pod koniec ubiegłego roku sygnalizował, że proces integracji tych podmiotów wpływa na pogorszenie rentowności segmentu detalicznego.

Przypomnijmy, rok temu Dariusz Wcisło został wpisany w KRS-ie jako członek zarządu i dyrektor generalny Eko Holdingu (spółki zależnej Eurocashu). W latach 2004-2016 był związany z Tesco, w ostatnim czasie jako dyrektor operacji. Do Eko Holdingu trafił też Paweł Pietkun, związany przez kilkanaście lat z Tesco.