Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Akcje Dino spadły o ponad 10 proc. po wynikach za III kw.PAP - 8 listopada 2019 17:31


W całym WIG20 najmocniejszego spadku doznały akcje Dino Polska (-10,27 proc.). Było to pokłosie źle przyjętych przez rynek wyników za trzeci kwartał. Po dzisiejszej przecenie, akcje polskiej sieci wymazały niemal całość zwyżek, które nastąpiły po październikowym dwumiesięcznym minimum. Warto dodać, że obroty na Dino były zdecydowanie najwyższe na całym rynku (110 mln zł).

Po trzech kwartałach 2019 r. przychody ze sprzedaży sieci Dino wyniosły 5,5 mld zł, przy wzroście sprzedaży w istniejących sklepach (LfL) o 11,4%. W okresie od stycznia do końca września 2019 r. spółka przeznaczyła na inwestycje 629 mln zł, co stanowi wzrost o 33% w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. W tym czasie sieć powiększyła się o 138 marketów Dino, obejmując na koniec trzeciego kwartału br. łącznie 1113 obiektów.