Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Grupa VRG z większą sprzedażą po trzech kwartałach, ale zysk netto spadłdlahandlu.pl - 13 listopada 2019 10:49


Po trzech kwartałach 2019 roku grupa VRG osiągnęła 735,8 mln zł przychodów, czyli o niemal 38 proc. Więcej niż rok wcześniej. Zysk netto po dziewięcu miesiącach tego roku wyniósł 19,6 mln zł, wobec 21,1 mln zl w analogicznym okresie 2018 r. Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do 53,8 tys. m2 czyli o 55 proc. r/r.

Jak podaje spółka, dynamiczny wzrost powierzchni sprzedaży spowodowany był przyłączeniem do grupy sieci Bytom. Bez marki Bytom, powierzchnia sprzedaży wzrosta w ciągu roku o 8 proc.

Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 73 proc. (bez marki Bytom + 8 proc.) natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 10 proc.

Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku grupa VRG posiadała sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 586 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler, W.KRUK.

Przychody ze sprzedaży grupy w okresie samego trzeciego kwartału 2019 roku wyniosły 251,2 mln zł i były o 71,1 zł (39,5 proc.) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku. W obydwu podstawowych segmentach działalności (odzieżowym i jubilerskim) grupa zanotowała wzrost sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w III kwartale 2019 roku wyniosły 160,4 mln zł i były o 57,0 mln PLN (tj. o 55 proc.) wyższe od przychodów osiągniętych za okres III kwartału 2018 roku.

- Wzrost sprzedaży detalicznej związany jest z ujęciem w bieżącym okresie sprzedaży marki Bytom, rozwojem sieci sprzedaży oraz dynamicznym wzrostem sprzedaży internetowej – napisano w raporcie VRG.

Grupa VRG w ramach segmentu odzieżowego wykazała stratę 4,35 mln zł netto w III kwartale 2019 roku w stosunku do 1,55 mln zł zysku netto w III kwartale 2018. Porównywalny zysk netto w III kwartale 2019 bez zastosowania MSSF 16 wyniósł 1,2 mln zł.

Natomiast przychody VRG w III kwartale 2019 roku w segmencie jubilerskim wyniosły 90,8 mln zł i były wyższe od wyników segmentu zanotowanych w III kwartale 2018 roku o 14,1 mln PLN (18 proc.). Wzrost sprzedaży segmentu jubilerskiego został osiągnięty poprzez wzrost powierzchni sprzedaży, a także dzięki poprawie zatowarowania salonów, co pozytywnie wpłynęło na dynamikę sprzedaży na m2.

Wynik netto segmentu jubilerskiego w III kwartale 2019 roku wyniósł 2,5 mln zł w stosunku do 5,4 mln zł w III kwartale 2018 roku. Porównywalny zysk netto w III kwartale 2019 bez zastosowania MSSF 16 wyniósł 5,9 mln zł (+10 proc.).

Grupa podała, że zamierza w roku bieżącym uzyskać: dwucyfrowy wzrost przychodów grupy, zwiększenie marży brutto o 1 p.p. r/r dzięki pierwszym synergiom marżowym po połączeniu z Bytom S.A., osiągnięcie wyższych dynamik wzrostu zysku niż sprzedaży.