Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

KER: Reklama Tyskiego nieetyczna, bo promuje piwo jako środek do przezwyciężania problemówwirtualnemedia.pl - 13 listopada 2019 11:41


Hasło „otwieramy Tyskie... Tyskie otwiera nas” odnosi się do spożywanie piwa w celu przezwyciężania problemu życiowego, jakim jest zamknięcie na ludzi, dlatego reklama tej marki narusza Kodeks Etyki Reklamy - czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły dwie skargi na reklamy piwa Tyskie. Pierwsza na spot pod hasłem „Tyskie otwiera nas”. Druga prowadzona była pod hasłem „Przejdźmy na Ty”.

- Przesłanie reklamy "otwieramy Tyskie... Tyskie otwiera nas" sugeruje, że piwo pomaga nam nawiązywać relacje z innymi ludźmi, przełamywać trudności (…). W tym wypadku wyraźnie piwo Tyskie staje się środkiem do otwarcia się na innych ludzi - stwierdzono w pierwszej skardze. Autor drugiej skargi stwierdził z kolei, że „reklama piwa nie może przedstawiać spożywania piwa w okolicznościach, które są powszechnie uznawane za nieodpowiedzialne, nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, w szczególności przed lub w toku działania, które wymaga zachowania stanu trzeźwości. (…) Poza tym reklama namawia do spożycia piwa "symbolicznie, piwko?" "zaraz się z nim napiję i przypomnę sobie" Pokazuje kontrast dwóch światów - smutny, wyobcowany człowiek w świecie bez piwa i radosny, otwarty, kontaktowy w świecie z piwem Tyskim” - czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Kompania Piwowarska odnosząc się do zarzutów podkreśliła, że kampania reklamowa marki Tyskie realizowana pod hasłem „Przejdźmy na TY" zauważa wagę relacji społecznych w naszym otoczeniu. - Zgodnie z założeniem akcji, wyzwaniem dla społeczeństwa jest odbudowanie potrzeby otwierania się na innych, a w następstwie poznawania się i spontanicznego przechodzenia przez Polaków na „Ty". Bez względu na różnice polityczne, kulturowe czy status społeczny. Celem Tyskiego jest jednoczenie i zbliżanie ludzi oraz zachęcanie do inicjowania kontaktów, rozmów i dyskusji - przekonywała Kompania Piwowarska. Temu celowi służyło także przygotowanie całego wydarzenia w windzie i realizacja filmowej relacji z jego przebiegu. 

KER mimo tych wyjaśnień stwierdziła, że „reklama piwa nie może kreować wizerunku piwa jako środka do przezwyciężania problemów życiowych”. Uznała, że zawarte w niej hasło „otwieramy Tyskie... Tyskie otwiera nas” odnosi się do spożywanie piwa w celu przezwyciężania problemu życiowego jakim jest zamknięcie na ludzi. W przypadku spotu, którego akcja dzieje się w windzie KER oceniła, że nie przedstawia on spożywania piwa w okolicznościach, które są powszechnie uznawane za nieodpowiedzialne, nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, w szczególności przed lub w toku działania, które wymaga zachowania stanu trzeźwości. Orzekła też, że film nie przedstawia ani zachęca do nieodpowiedzialnego lub nadmiernego spożywania piwa.

Czytaj więcej na: wirtualnemedia.pl