Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Czy pracownicy Kauflandu dostaną 800 zł podwyżki? Kolejne negocjacje w grudniudlahandlu.pl - 15 listopada 2019 09:06


12 listopada we Wrocławiu odbyły się rozmowy przedstawicieli Międzyzakładowej Organizacji Wolnego Związku Zawodowego „Jedność Pracownicza” z zarządem spółki Kaufland Polska Markety. Spotkanie było pokłosiem postulatu, który wysunął związek we wrześniu domagając się wzrostu płac o 800 zł dla każdego pracownika zatrudnionego w sieci.

We wrześniu zarząd Kauflandu nie był w stanie zrealizować żądań związkowców wobec czego doszło do sporu zbiorowego, który obliguje obie strony do bezzwłocznego podjęcia rokowań. Podczas wtorkowej tury rozmów strony również nie doszły do porozumienia

Jak informują związkowcy, z uwagi na rozbieżność swoich stanowisk istniało duże prawdopodobieństwo wejścia w kolejny etap sporu, w który włącza się mediator wyznaczony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aby do tego nie doszło, zarząd spółki Kaufland Polska Markety zwrócił się z prośbą do związku zawodowego o wyznaczenie jeszcze jednego spotkania w ramach rokowań i wskazał, że jest otwarty na dialog. Związkowcy Międzyzakładowej Organizacji WZZ „Jedność Pracownicza” i przedstawiciele Kauflandu wspólnie zdecydowali, że w dniu 16 grudnia 2019 r. odbędzie się drugie spotkanie w celu ostatecznego rozwiązania sporu zbiorowego w drodze porozumienia.

W całej Europie Kaufland posiada około 1200 sklepów i zatrudnia niemal 150 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 212 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników. Przypomnijmy, że sieć chce przejąć 6 lokalizacji od Tesco Polska.

Kaufland OST Europa zanotował w 2018 r. w Polsce 10,23 mld zł przychodu i 257 mln zł dochodu.