Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W sieci marketów Majster utworzono związki zawodowetysol.pl - 15 listopada 2019 13:02


W październiku 2019 r. rozpoczęła związkową działalność Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Majster S.A.

Sieć marketów budowlano-wykończeniowych swoją działalnością obejmuje 49 punktów położonych na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.