Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eurocash ma zgodę UOKiKu na potencjalne przejęcie Frisco.pldlahandlu.pl - 19 listopada 2019 11:10


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wydał zgodę na przejęcie przez Eurocash kontroli nad Frisco.

Wniosek w tej sprawie został złożony 30 września.Obecnie spółka Eurocash ma 44 proc. udziałów w tej platformie internetowej.
Przejęcie kontroli nastąpi poprzez nabycie przez Eurocash akcji w kapitale zakładowym Frisco (koncentracja w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

- Już w 2014 r., kiedy zostaliśmy mniejszościowym akcjonariuszem Frisco SA, informowaliśmy, że w przyszłości możemy odkupić pozostałe akcje od funduszy MCI. Jesteśmy więc naturalnym partnerem do rozmów na ten temat, ale na ten moment żadne konkretne decyzje nie zapadły - komentował w październiku Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash.

Działalność prowadzona przez Frisco koncentruje się na detalicznej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku na obszarze Warszawy oraz sąsiadujących gmin.

W ubiegłym roku Frisco.pl miało ok. 100 mln zł przychodów, notując jednocześnie ponad 12 mln zł straty netto. Jacek Palec, prezes Frisco.pl, mówił niedawno, że dojście do rentowności to kwestia kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy. Spółka myśli też o poszerzaniu asortymentu o nowe kategorie. Chce też rozwijać sprzedaż ogólnopolską produktów innych niż świeże.

Przypomnijmy, że w tym roku Grupa Eurocasha dokonała kilku akwizycji. Za ponad 73 mln zł nabyto spółkę Partner i za 3,3 mln zł nabyto 75 proc. udziałów w spółce MD Projekt (Podlaskie Delikatesy Centrum).

Grupa Eurocash jest jednym z największych w Polsce dystrybutorów produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych.