Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Polski rynek odzieżowy warty prawie 30 mld zł. Wciąż jednak eksport większy od importudlahandlu.pl - 21 listopada 2019 11:34


Polski rynek odzieżowy należny do najatrakcyjniejszych i największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Najnowsze szacunki wskazują, że jego wartość wynosi 29,7 mld zł - czytamy w raporcie KPMG "Rynek mody w Polsce".

W 2017 r. w polskim sektorze odzieżowym i tekstylnym działało 22 237 podmiotów. Niemal 2/3 to przedsiębiorstwa produkujące odzież, 1/4 stanowiły przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów tekstylnych, najmniejszy udział miały firmy produkujące skóry i wyroby skórzane. Branża modowa była zdominowana przez prywatne przedsiębiorstwa oraz małe firmy zatrudniające do 50 pracowników.

W zeszłym roku Polska wyeksportowała produkty odzieżowe i obuwnicze o wartości blisko 32 mld zł (w tym 24,3 mld zł stanowiła odzież). Głównym kierunkiem eksportu były kraje UE. Import osiągnął poziom ponad 40 mld zł.

W 2017 roku w sektorze odzieżowym pracował 185,7 tys. osób. Średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 2 469,34 zł.