Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

LPP wyemituje obligacje o wartości 300 mln złPAP Biznes - 21 listopada 2019 12:07


Zarząd LPP zdecydował o emisji pięcioletnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Oprocentowaniem obligacji jest WIBOR 6M powiększony o 1,1 proc. marży.

Dniem wykupu będzie 12 grudnia 2024 roku.


Emisja nastąpiła w ramach subskrypcji niepublicznej skierowanej do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych.

Wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz informował pod koniec października, że obligacje posłużyć mają finansowaniu budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim, które ma być oddane w 2022 roku.