Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

CCC i jej spółki zależne otrzymały od PKO BP limit kredytu w kwocie 530 mln złPAP Biznes - 21 listopada 2019 20:18


PKO BP udzielił CCC i podmiotom z grupy (CCC .eu, eobuwie .pl, Gino Rossi) limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 530 mln zł na okres 36 miesięcy - podała spółka w komunikacie.

W ramach kredytu bank udzielił sublimitów na kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 400 mln zł - na finansowanie zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu udzielonego spółce zależnej CCC .eu w 2016 r. - oraz na kredyt w rachunku bieżącym, limit na gwarancje bankowe i akredytywy do łącznej kwoty 130 mln zł.

"Umowa, jest jednym z elementów komunikowanej przez spółkę polityki, mającej na celu obniżenie udziału finansowania krótkoterminowego na rzecz istotnego zwiększenia finansowania długoterminowego" - napisano w komunikacie.

Zabezpieczenie umowy stanowią: hipoteka umowna łączna do kwoty 795 mln zł, zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 795 mln zł, przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, weksle własne in blanco oraz poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez CCC Shoes & Bags oraz eobuwie. pl Logistics.