Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Maxima: Dążymy do wzmocnienia odpowiedzialności korporacyjnej naszych spółekdlahandlu.pl - 26 listopada 2019 10:59


Maxima Grupė została członkiem inicjatywy Global Compact przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dołączając do globalnej sieci działającej już od dwóch dziesięcioleci, Maxima zobowiązuje się do wspierania 10 zasad Global Compact w obszarach praw człowieka, środowiska, pracy i przeciwdziałaniu korupcji oraz będzie realizować 17 celów zrównoważonego rozwoju, które stanowią podstawę agendy ONZ na 2030 rok.

- Dołączając do inicjatywy Global Compact, nie tylko wywiązujemy się z naszych zobowiązań wobec inwestorów i społeczeństwa, ale również dążymy do dalszego wzmocnienia odpowiedzialności korporacyjnej spółek z grupy. Wartości promowane przez Compact są istotne i podzielane przeze mnie i mój zespół - powiedziała Jolanta Bivainytė, CEO Maxima Grupė.

Global Compact to największa dobrowolna inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju, datująca swój początek na 1999 r. Zrzesza ponad 9 tysięcy firm i instytucji z ponad 160 krajów.