Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Pracodawca nie może zwolnić wnioskującej o niższy wymiar czasu pracyRzeczpospolita - 25 sierpnia 2010 11:36


Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownicą, która będąc uprawnioną do korzystania z urlopu wychowawczego, złożyła pismo o obniżenie wymiaru jej czasu pracy - informuje Rzeczpospolita.

Przepisy prawa pracy chronią zatrudnienie osób uprawnionych do urlopu wychowawczego decydujących się na obniżenie wymiaru swego czasu pracy. Według art. 1867 kodeksu pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.