Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

ZM Henryk Kania po trzech kwartałach miały 886 mln zł straty nettoportalspozywczy.pl - 1 grudnia 2019 17:19


ZM Henryk Kania w restrukturyzacji opublikowały raport okresowy kwartalny za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 roku. Za trzy kwartały 2019 roku spółka odnotowała stratę netto w wysokości 885 912 tys. zł.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 391 927 tys. zł 

Na dzień 30.09.2019 kapitał akcyjny wynosił 6.259 tys. zł. i dzielił się na 125 183 380 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.

Największym akcjonariuszem spółki jest Bahrija Limited, która przez spółkę Bogden posiada 60,41 proc. akcji.