Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ruszył projekt MAKRO 2025. Zespół pracowników "M25" opracował wizję rozwoju w Polscedlahandlu.pl - 3 grudnia 2019 11:16


Zaaranżowanie miejsc wypoczynku dla pracowników w każdej hali, uruchomienie programu „Wspierający liderzy” z pakietem szkoleń i warsztatów, podjęcie licznych inicjatyw integrujących – do 2025 roku Makro Polska wprowadzi nowe rozwiązania i udogodnienia dla swoich pracowników, mające na celu poprawę satysfakcji oraz komfortu pracy.

W maju br. zarząd sieci Makro Polska ogłosił nabór wewnętrzny do projektu „MAKRO 2025”, którego celem było wypracowanie nowej misji i wizji firmy na najbliższe lata. Ponad 100 zainteresowanych pracowników zgłosiło się dobrowolnie do czynnego udziału w projekcie, by ostatecznie uformować 50-osobowy zespół pracowników „M25”, obejmujący różne stanowiska, poziomy w strukturze organizacyjnej, pokolenia i doświadczenia.

W okresie 4 miesięcy, przy wsparciu doświadczonych mentorów oraz komitetu sterującego, zespół M25 wypracował misję i wizję dla firmy, która została zaakceptowana przez zarząd spółki. Opracowana z wykorzystaniem metodologii „design thinking” formuła, zawiera szereg działań w pięciu obszarach: pracownik, klient, dostawca, społeczność i akcjonariusz. Ich realizacja w przyszłości pozwoli wzmocnić lokalne działania i zapewni dynamikę rozwoju sieci.

- Zespół M25 wykazał się w swojej pracy przede wszystkim kreatywnością, odwagą, innowacyjnym podejściem do przyszłości, otwartością oraz umiejętnościami współpracy w zróżnicowanych zespołach. Udało się wypracować wizję przyszłości, która aktualnie jest bardzo obrazowo kaskadowana do całej organizacji, tworząc podwaliny pełnego zaangażowania wszystkich pracowników do wizji MAKRO 2025 - komunikuje spółka.

Zaaranżowanie miejsc wypoczynku dla pracowników w każdej hali, program „Wspierający liderzy”, pakiet inspirujących i rozwojowych działań szkoleniowych oraz podjęcie licznych inicjatyw integrujących – to jedynie niektóre z rozwiązań i udogodnień, jakie dla swoich pracowników planuje do 2025 roku wprowadzić Makro Polska. Te działania poprawią doświadczenia pracowników, ich satysfakcję z pracy  oraz odpowiedzą na potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń w miejscu pracy. Tworzenie angażujących warunków pracy przez kierowników liniowych to także element zmiany kulturowej przyszłości.

Sieć hurtowni Makro Polska obecnie zatrudnia blisko 5 000 pracowników na terenie całej Polski. Średni staż pracy wynosi 9 lat, a 41% wszystkich zatrudnionych to osoby z 10-letnim stażem pracy w Makro.

70% stanowisk kierowniczych obejmują aktualnie pracownicy, będący wcześniej na niższych szczeblach w organizacji. Tylko w ostatnim roku, firma inwestuje znaczące środki finansowe w różnorodne programy jak uznaniowe, tak i szkoleniowo-rozwojowe. W tym zakresie ponad 7 700 osób mogło skorzystać m.in. z takich form i aktywności jak Akademia Aktywnej Sprzedaży, Akademia Sił Sprzedaży, Akademia Handlowa czy program przywództwa: „Kieruj i wygrywaj”. Zrealizowanych zostało blisko 11 000  „osobodni” szkoleniowych,  a ponad 2000 osób uzyskało certyfikaty Aktywnego Sprzedawcy. W ubiegłym roku w firmie staż odbyło 90 osób, z których  90% zostało później zatrudnionych na umowę o pracę.

W bieżącym roku sieć hurtowni uruchomiła wewnętrzny program Future Leaders – skupiający się na odkrywaniu i rozwoju pracowników z dużym potencjałem. Uczestnikom programu oferuje m.in.: pakiet szkoleń, indywidualny plan rozwoju oraz wskazówki dotyczące samorozwoju.

Firma posiada 29 placówek oraz 2 nowoczesne platformy dystrybucyjne.