Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Bujara chce spotkania z POHiD. Czy uda się rozwiązać kwestie szkodliwych paragonów i złych warunków pracy?dlahandlu.pl - 10 grudnia 2019 12:54


Handlowa Solidarność chce się spotkać z przedstawicielami POHID i porozmawiać m.in. o sytuacji w Jeronimo Martins, Auchan, pogarszających się standardach pracy czy szkodliwości stosowania bisfenolu A w paragonach.

Handlowa Solidarność napisała oficjalny list do Renaty Juszkiewicz, prezes POHID. Solidarność "wnosi o podjęcie wspólnych działań mających na celu unormowanie zasad dialogu społecznego i relacji pomiędzy pracodawcami zrzeszonymi w POHID, a pracownikami zrzeszonymi w związkach zawodowych". 

Jak piszą związkowcy wzajemne nieporozumienia nie wpływają korzystnie na wizerunek pracodawców, jak i prowadzenie działalności związkowej. Niepokojąca sytuacja i narastające problemy mają być widoczne szczególnie w takich firmach jak: Jeronimo Martins Polska, gdzie trwa spór zbiorowy czy w Auchan Polska, gdzie ma dochodzić do utrudniania pracy związkowej.  Związkowcy wymieniają również problemy w takich sieciach jak Castorama, Jysk, Media Expert.  Ponadto handlowa Solidarność pisze o pogarszających się standardach pracy (ciągłe podnoszenie wydajności pracowników, braki kadrowe czy niskie wynagrodzenia). 

- Problemem, który łączy zarówno pracowników, jak i klientów jest stosowanie Bisfenolu A w paragonach fiskalnych, co jest obecnie przedmiotem debaty społecznej i naukowej - czytamy w piśmie.

Związkowcy podkreślają, że wyrażają gotowość na spotkanie z prezes POHID, przedstawicielami pracodawców i organizacji związkowych.

Pismo podpisali Alfred Bujara i Dariusz Paczuski.

Przypomnijmy, konferencja NSZZ Solidarność dotycząca szkodliwości bisfenolu A w paragonach sklepowych odbiła się szerokim echem. 

NSZZ "Solidarność" zleciła przebadanie paragonów po kątem obecności szkodliwego bisfenolu A w paragonach wydawanych w ośmiu działających w Polsce sieciach handlowych. Pilotażowa ekspertyza została zlecona firmie DetoxED, związanej z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Gdańską. Badania wykazały, że tylko jedna na osiem przebadanych sieci handlowych nie stosowała bisfenolu A w paragonach.

Bisfenol A (BPA) jest powszechnie obecnym związkiem endokrynnie czynnym, który ma właściwości naśladowania żeńskich hormonów płciowych - estrogenów. Stałe narażenie na tę substancję może zwiększać ryzyko chorób cywilizacyjnych takich jak niepłodność, otyłość, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia rozwoju płodu czy nowotwory (rak piersi, rak prostaty).