Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Grupa Metro z najlepszym wynikiem w hurcie od 10 lat m.in. dzięki Europie Wschodniejdlahandlu.pl - 12 grudnia 2019 11:19


Grupa Metro, właściciel hurtowni Makro Cash&Carry, podała wyniki za rok finansowy 2018/2019. Firma zwiększyła sprzedaż LfL o 2,4 proc. rdr. To najlepszy wynik w segmencie hurtowym od dekady. Wpływ na sprzedaż porównywalną miały dobre wyniki Grupy w Europie Wschodniej (wyłączając Rosję), Azji i Europie Zachodniej (bez Niemiec).

Sprzedaż Grupy Metro za rok 2018/2019 (włączając oddział w Chinach) wyniosła 29,9 mld euro była o 1,5 proc. wyższa niż rok wcześniej pomimo negatywnych skutków na rynku walut, głównie w Turcji i Rosji. Po uwzględnieniu różnic kursowych sprzedaż wzrosła o 2,5 proc. EBITDA osiągnęła poziom 1 173 mln euro wobec 1 242 mln euro w roku finansowym 2017/18. Po uwzględnieniu różnic kursowych spadek wyniósł 4,2 proc. 

W Europie Wschodniej sprzedaż LfL wzrosła o 6,3 proc. (6,4 proc. w lokalnych walutach). Za ten wynik odpowiadają głównie oddziały na Ukrainie oraz w Rumunii i Turcji. 

W kluczowym dla Grupy segmencie HoReCa sprzedaż LfL wzrosła o 4,5 proc. Sprzedaż do klientów handlowych wzrosła o 5,1 proc.

- Wywodzimy się z hurtu i hurt jest naszą przyszłością. W roku finansowym 2018/2019 osiągnęliśmy najwyższy wzrost dla tego segmentu w ostatnim dziesięcioleciu. Ponadto sprzedaliśmy większościowy pakiet akcji Metro w Chinach naszemu partnerowi, firmie Wumei. Oczekujemy, że ta transakcja przy zamknięciu wygeneruje wpływy pieniężne netto w wysokości ponad 1 mld euro. Sprzedaż sieci Real jest w końcowej fazie (czytaj więcej). Obie transakcje prowadzą do dalszej znaczącej koncentracji naszego portfela. Po zakończeniu sprzedaży w Chinach podstawowe grupy klientów będą stanowiły 70 proc. całkowitej sprzedaży - powiedział Olaf Koch, prezes Metro AG.

Na 30 września 2019 r. Metro posiadało łącznie 678 hurtowni (rok wcześniej 675). Trzy najnowsze ruszyły w Chorwacji, Rosji i Turcji. W Polsce Metro ma 29 hurtowni.