Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Biedronka zapłaci ponad 200 tys. zł kary za niewłaściwe uwidacznianie cendlahandlu.pl - 13 stycznia 2020 13:07


UOKiK podtrzymuje kolejne decyzje IH, która ukarała właściciela sieci Biedronka za naruszenia przepisów w zakresie uwidaczniania cen. W listopadzie urząd podtrzymał 4 decyzje na łączną kwotę ponad 111 tys. zł. W styczniu potrzymano kolejne trzy na kwotę 93,5 tys. zł, co daje łącznie prawie 205 tys. zł kary.

W styczniu prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpatrzeniu odwołania Jeronimo Martins Polska od trzech decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, na podstawie których na przedsiębiorcę nałożono kary pieniężne w wysokości 30 400 zł, 30 200 zł i 32 900 zł z tytułu kolejnych naruszeń obowiązków wynikających z przepisów o uwidacznianiu cen, utrzymał w mocy zaskarżane decyzje.

Przypomnijmy, że 29 listopada UOKiK poinformował właściciela sieci Biedronka o utrzymaniu w mocy kary finansowej w wysokości 26 tys. zł.  22 listopada UOKiK utrzymał decyzję dotyczącą kary w wysokości 40 tys. zł. Ponadto w tym samym miesiącu podtrzymano kary o wartościach 27 tys. zł i 18 tys. zł.

W październiku 2019 r. UOKiK poinformował, że wszczął postępowanie przeciw spółce Jeronimo Martins Polska (JMP). Zarzuty dotyczą uwidaczniania niższych cen przy produkcie, a następnie naliczania wyższej ceny w kasie w sklepach sieci Biedronka.

Inspekcja Handlowa tylko od 1 stycznia do 30 września 2019 r. otrzymała ponad 230 skarg na nieprawidłowe podawanie cen w Biedronkach. Najczęściej dotyczyły różnic między kwotą uwidocznioną na półce a tą zakodowaną w kasie oraz braku cen przy produkcie.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce Jeronimo Martins Polska grozi kara do 10 proc. obrotu.