Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Bramidan: Zrównoważone zarządzanie odpadami to dla sieci handlowych wymierne korzyścidlahandlu.pl - 19 lutego 2020 11:54


Temat odpadów opakowaniowych rozgrzewa dyskusje polityków, ekspertów ale i konsumentów. Zagadnienie, czy ta dyskusja znacząco zmieni podejście firm spożywczych i sieci handlowych do zarządzania odpadami opakowaniowymi, komentuje Rafał Sukiennik, Country Manager, Bramidan A/S.

- Coraz więcej sieci handlowych kładzie nacisk na zrównoważone zarządzanie odpadami, co przekłada się na zainteresowanie naszymi produktami. Nie sposób pominąć roli, jaką w świadomej gospodarce odpadami opakowaniowymi, pełni tocząca się dyskusja ekspertów, polityków czy też samych konsumentów. Jednak aspekt ekologiczny, o którym mówi się tak wiele, to nie wszystko. Z perspektywy sieci handlowych zrównoważone zarządzanie odpadami to przede wszystkim szereg wymiernych i mierzalnych korzyści. Inwestycja w prasy czy belownice do zmniejszania objętości odpadów zapewnia skuteczne ich usuwanie przy jednoczesnej redukcji kosztów oraz częstotliwości transportu i utylizacji. To obecnie istotny element przemyślanej i efektywnej gospodarki zarządzania odpadami, a równocześnie – realnie zaoszczędzone pieniądze. Rola gospodarki obiegu zamkniętego będzie tylko rosnąć w kolejnych latach, by w końcu stać się absolutną podstawą dla każdej sieci spożywczej czy handlowej. Nasze belownice stanowią też skuteczny sposób na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej – tak istotnej, szczególnie na niewielkich zapleczach sklepowych – czy optymalizację czasu pracy wśród pracowników.  Część zgłaszających się do nas firm doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak pozytywny wpływ na działanie ich sklepu może mieć inwestycja w specjalistyczne belownice i patrząc szerzej – w zarządzanie odpadami opakowaniowymi. Może ta świadomość to po części wpływ ożywionej dyskusji wokół opakowań? Jednak warto dodać, podejście firm w kwestii odpadów opakowaniowych zmienia się czasami nie tyle z ich woli, co z narzuconych wymagań i przepisów prawnych - komentuje ekspert.