Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Dotacje wspierają zatrudnienie osób starszych i bezrobotnychRzeczpospolita - 2 września 2010 11:01


Zakład, który zdecyduje się przyjąć osobę bezrobotną lub po 50 roku życia, może oczekiwać dopłaty do jej wynagrodzenia. I to na poziomie 50 proc. - podaje Rzeczpospolita.

Taką możliwość daje tzw. działanie 7.2.1 programu. Pracodawcy przyjmując do pracy taką osobę na 12 lub 24 miesiące, będą ponosić połowę kosztów płacy, na którą składają się: wynagrodzenie brutto oraz opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

To, czy dotacja będzie wypłacana przez rok, czy przez dwa lata, zależy od tego, czy zatrudnienie otrzyma osoba znajdująca się w bardzo, czy szczególnie niekorzystnej sytuacji. To właśnie dla tej pierwszej grupy przewidziano dłuższy okres wsparcia.

Zgodnie z przepisami utworzone miejsce pracy powinno skutkować wzrostem netto liczby pracowników w danej firmie, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.