Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Jerzy Mazgaj stracił sojusznika w radzie nadzorczej Vistuliwnp.pl - 20 lutego 2020 18:55Walne zgromadzenie akcjonariuszy Vistuli dokonało zmian w radzie nadzorczej. Powołano trzech nowych członków rady zgłoszonych przez fundusze, odwołano dwóch, w tym sojusznika Jerzego Mazgaja. Walne zgromadzenia zwołano na żądanie funduszy, które obawiały się zwiększenia wpływów Mazgaja w spółce.

Nowymi członkami rady nadzorczej Vistula Retail Group zostali Piotr Nowjalis zgłoszony przez OFE NN, Piotr Stępniak (zgłoszony przez Ipopema TFI) i Grzegorz Janas – kandydat OFE PZU Złota Jesień. Wszyscy trzej uzyskali głosy większości akcjonariuszy, a to oznacza, że fundusze umocniły swoje wpływy w radzie nadzorczej.

Stracił je natomiast szef rady nadzorczej i znaczący akcjonariusz (8,3 proc.), milioner Jerzy Mazgaj. Z rady odwołano bowiem jego sojusznika, prezesa Bytomia (który półtora roku temu połączył się z Vistulą) – Jana Pilcha.

Nie pomogły emocjonalne apele Mazgaja przed głosowaniem. . – Uważam, że byłoby dużą stratą dla spółki głosowanie nad odwołaniem pana Jana Pilcha. Ma dużą wiedzę na temat sprzedaży, produktu i w 7-osobowej radzie nadzorczej nadaje ton – mówił szef rady nadzorczej i apelował o 15 minut przerwy w obradach.

Po przerwie jednak Jan Pilch stracił swoje stanowisko w radzie nadzorczej. Część akcjonariuszy - fundusze kojarzone z Janem Pilchem i Krzysztofem Bajołkiem, zarządzane przez Forum TFI zgłosiły sprzeciw do protokołu, do którego dołączył się fundusz Ipopema 2 kojarzony z Jerzym Mazgajem.

Walne odwołało również Artura Małka – OFE NN postanowiło najwyraźniej wymienić swojego przedstawiciela, był on bowiem w 2018 roku zgłoszony do rady przez ten sam fundusz. Na jego miejsce wybrany został Piotr Nowajlis. Także i do tego głosowania wspomniane fundusze zgłosiły protesty.

Kolejnym nowym członkiem rady został Piotr Stępniak zgłoszony Ipopema TFI w imieniu FIZ AN 21 kojarzonego z Janem Kolańskim (inwestor, właściciel firmy Colian, przeciwnik fuzji z Bytomiem). Także OFE Złota Jesień PZU udało się przeforsować swojego kandydata i Grzegorz Janas ostatecznie zasiądzie w radzie nadzorczej.

W trakcie obrad padł również – zgłoszony przez Quercus TFI - wniosek, aby odwołać pozostałych trzech członków rady nadzorczej (oprócz przewodniczącego Jerzego Mazgaja). Został jednak wycofany.

czytaj więcej

Walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołano na żądanie funduszy emerytalnych, wniosek w tej sprawie złożył OFE NN. Powodem było zaniepokojenie rosnącymi apetytami Jerzego Mazgaja na wpływy w spółce. To zapewne ambicje milionera, którego imperium znacznie się skurczyło po upadku sieci luksusowych delikatesów Alma, były powodem rezygnacji wieloletniego wiceprezesa Vistuli do spraw finansowych Grzegorza Żmijewskiego.