Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Międzynarodowa grupa finansowa chce kupić 100 proc. akcji TFI Capital Partnersdlahandlu.pl - 24 lutego 2020 11:01


6 lutego 2020 r. Capital Partners podpisał z podmiotem należącym do międzynarodowej grupy kapitałowej z sektora usług finansowych list intencyjny, który potwierdza, że strony będą prowadziły negocjacje w zakresie nabycia 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.

Na podstawie listu potencjalny nabywca będzie uprawniony do przeprowadzenia zwyczajowego badania stanu prawnego, finansowego i podatkowego TFI CP. List nie zobowiązuje stron do zawarcia jakiejkolwiek transakcji, a wiążące są jedynie postanowienia w zakresie udzielonej wyłączności w terminie do 30 kwietnia 2020 roku oraz poufności. W okresie wyłączności spółka zobowiązała się do niesprzedawania akcji TFI CP, nieprowadzenia innych negocjacji oraz zawieszenia prowadzonych obecnie negocjacji.

Z ostatnich informacji Capital Partners (stan na koniec grudnia 2019 r.) wynika, że spółka ma 470 494 akcji w spółce Grupa Piotr i Paweł o wartości 15,17 mln zł. Udział w aktywach wynosi 43,95%.

1 października Spar Group przejął 80 proc. udziałów za 1 euro od Capital Partners, pozostałe 20 proc. miało zostać przejęte w przyszłości przez innego, mniejszościowego inwestora.

W listopadzie 2019 r. Capital Partners podał, że rozpoczyna przegląd opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności grupy kapitałowej. W grę wchodzi: sprzedaż wszystkich akcji, połączenie spółki zależnej z innym podmiotem, pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego, dokonanie innej transakcji kapitałowej lub powstrzymanie się od jakichkolwiek działań.