Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Przedsiębiorcy apelują ws. ochrony sektora produkcji i przetwórstwa żywnościportalspozywczy.pl - 17 marca 2020 20:45


Przedsiębiorcy apelują do prezydenta, premiera i posłów w sprawie ochrony sektora produkcji i przetwórstwa żywności, jako strategicznej części polskiej gospodarki.

- Lawinowe bankructwa firm z branży napojowej oraz utrata pracy przez nawet 15 tys. osób – takie skutki może mieć przyjęcie Ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów - tłumaczą przedsiębiorcy.

Organizacje, które podpisały się pod apelem informują, że próbując ochronić przedsiębiorstwa i Polaków przed takim scenariuszem, producenci i przetwórcy żywności – przedstawiciele sektora strategicznego dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polaków i rozwoju gospodarczego naszego kraju – zwrócili się z apelem do prezydenta i premiera oraz do posłów. Przedsiębiorcy postulują odrzucenie już procedowanych oraz o zaprzestanie wdrażania do końca 2020 r. wszelkich planowanych inicjatyw legislacyjnych, które mogą przyczynić się do zwiększenia obciążeń administracyjnych czy też publiczno-prawnych firm. 

- Wspólny apel branży to także odpowiedź na sytuację w kraju wywołaną epidemią koronawirusa. To zdecydowana reakcja mająca na celu możliwie jak największe ograniczenie negatywnego wpływu koronawirusa na gospodarkę kraju, poprzez zapewnienie firmom podstawowych warunków do utrzymania ciągłości produkcji i zatrudnienia - tłumaczą przedsiębiorcy.

Pod apelem podpisały się: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacja Lewiatan, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP, Związek Producentów Cukru w Polsce, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowa Izba Gospodarcza - Przemysł Rozlewniczy, oraz Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, zrzeszające przedsiębiorców zatrudniające tysiące pracowników.

- Odrzucona w piątek przez senat Ustawa o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów, to dobitny przykład rozwiązania legislacyjnego, które jest szkodliwe dla tysięcy polskich przedsiębiorców i polskich konsumentów. To rozwiązanie, które w ogóle nie powinno być uchwalone i wdrożone, tym bardziej w czasie takiego wyzwania epidemiologicznego, z którym mierzymy się nie tylko w Polsce, ale na całym świecie - mówi Andrzej Gantner, Wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.

W wystosowanym do władz apelu, przedstawiciele producentów i przetwórców żywności podkreślili, że przyjęcie tejże ustawy wiąże się z nałożeniem na przedsiębiorców podatku, który jest nieadekwatny do siły nabywczej Polaków i sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.