Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Saloniki prasowe w centrach handlowych mogą być otwartewirtualnemedia.pl - 18 marca 2020 13:12


Zła interpretacja rozporządzenia ministra zdrowia spowodowała zamykanie punktów sprzedaży prasy w centrach handlowych. - Tymczasem nie o to chodziło, prasa może być tam sprzedawana - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Marek Frąckowiak, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy. Po interwencji w kancelarii premiera Izba uzyskała doprecyzowanie przepisów. - Nagłośniliśmy to stanowisko i teraz sytuacja powoli wraca do normy - opisuje Frąckowiak

W obliczu napływających informacji od wydawców, z których wynikało, że punkty sprzedaży gazet są zamykane do odwołania, Izba Wydawców napisała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o doprecyzowanie przepisu. Z odpowiedzi wynika, że rozporządzenia nie stosuje się do takiej działalności jak sprzedaż prasy (punktów o przeważającym typie takiej działalności) i nie dotyczy saloników prasowych, czyli placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych. - Zaszło tutaj typowe nieporozumienie. Ale po nagłośnieniu przez nas tej odpowiedzi, jak się wydaje wszystko powoli wraca do normy. Mamy coraz więcej sygnałów, że punkty, do których nie dopuszczano dostawców prasy, zostają powoli już otwierane. Nie potrafię podać dokładnych danych, lecz powoli sytuacja wraca do normy - informuje Marek Frąckowiak.