Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

UOKiK wydał zgodę na przejęcie Ruchu przez Lurenędlahandlu.pl - 6 września 2010 21:22


Prezes UOKiK wydała bezwarunkową zgodę na nabycie akcji drugiego co do wielkości polskiego dystrybutora prasy spółki Ruch. Decyzja została wydana przez władze Urzędu 3 września, a doręczona przedstawicielom Lureny 6 września.

Decyzja oznacza, że Lurena Investments B.V. może nabyć wszystkie akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów.