Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Merlin Group wciąż z dużą stratą, ale i planem naprawczymdlahandlu.pl - 25 marca 2020 10:58


Skonsolidowane przychody Merlin Group S.A. w 2019 roku wyniosły blisko 65,2 mln zł wobec 63 mln zł rok wcześniej. Strata netto zwiększyła się o ponad 4 mln zł.

- Rok 2019 był bardzo intensywnym pod katem działalności operacyjnej, w całej Grupie udało się z sukcesem zrewidować koszty oraz dokonać niezbędnych optymalizacji kosztów działalności oraz zwiększenie efektywności działań sprzedażowych Grupy na polskim rynku e-commerce.Grupa odnotowała stratę w wysokości 33 mln zł. Istotny wpływ na jej wysokość miała starta z wyłączenia z konsolidacji spółki Magus w upadłości likwidacyjnej S.A na kwotę 14 mln zł oraz dokonany odpis wartości firmy Merlin i Profit M na kwotę 2 mln zł, które negatywnie wpływają na wyniki Grupy. Grupa po wyłączeniu powyższego odnotowałaby stratę na poziomie 17 mln zł, która w porównaniu z ubiegłym rokiem, zmniejszyła się o 11 mln zł. Po przeprowadzonej od kwietnia 2019 roku restrukturyzacji kosztowej, w 2020 roku spółka planuje dalszą optymalizację zarówno po stronie kosztowej, jak i operacyjnej - piszą w liście do akcjonariuszy Anna Prymakowska, prezes zarządu oraz Agnieszka Wójcik, członek zarządu.

Kluczowym elementem planu biznesowego Merlin Group S.A. na 2020 rok jest wdrożenie scentralizowanej platformy do obsługi sklepów e-commerce, umożliwiającej efektywniejsze zarządzanie wszystkimi sklepami internetowymi znajdującymi się aktualnie w portfolio Grupy zarówno w segmencie B2C jak i prężnie rozwijanym segmentem B2B. Równocześnie Grupa wprowadza szereg nowych rozwiązań w zakresie marketing automation, które wpłyną pozytywnie na wzrost sprzedaży i lojalizację klienta. - Dzięki temu nie tylko zaoferujemy stale rosnącej grupie klientów naszych sklepów internetowych: merlin.pl, cdp.pl, nieprzeczytane.pl, profit24.pl, smarkacz.pl i mestro.pl oraz biznesikultura.pl –szereg nowych funkcjonalności, ale przede wszystkim ograniczymy koszty obsługi sprzedaży. Zakładane oszczędności wynikać będą z usprawnienia procesów realizacji zamówień przez unifikację rozproszonych dotychczas procesów zakupu i sprzedaży. Nowe kategorie produktowe, które Grupa wprowadzi do sprzedaży zagwarantują wzrost marży oraz pozyskanie nowego klienta - czytamy w liście.