Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zalecenia GIS dla bazarów i targowiskdlahandlu.pl - 26 marca 2020 08:59


Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób – jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu. W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu, GIS rekomenduje ich zarządcom stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych.

W okresie aktualnego zagrożenia epidemiologicznego, należy zadbać o stosowanie wymagań GIS, aby zapobiec nie tylko zakażeniu koronawirusem, ale przede wszystkim również innym zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów i mogą prowadzić do zatruć pokarmowych.

Dlatego też należy:

- Stosować właściwą higienę rąk
- Stosować higienę kaszlu i oddychania
- Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością
- Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
- Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra)
- W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych