Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

ARC: Polacy na razie nie odczuwają dużego niepokoju związanego z obecną sytuacjądlahandlu.pl - 30 marca 2020 13:43


Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia, przeprowadzonego w dniach 19-24 marca, tylko 16 proc. Polaków odczuwa, iż problemy w ich życiu się piętrzą tak bardzo, że nie będą mogli sobie z nimi poradzić. Taki sam odsetek badanych uważa, że nie czuje się pewnie w kwestii radzenia sobie z problemami. Polacy pytani o to, komu najbardziej ufają w kwestii informacji o koronawirusie zdecydowanie przyznają, że lekarzom. Na kolejnych miejscach znaleźli się naukowcy oraz Światowa Organizacja Zdrowia WHO.

- W zalewie informacji na temat koronawirusa, jego rozprzestrzeniania się oraz skutków zdrowotnych Polacy stawiają na wiadomości płynące od lekarzy i naukowców. Tylko połowa respondentów ufa informacjom przekazywanym przez Ministerstwo Zdrowia. Informacje płynące z Instytucji Unii Europejskiej są na podobnym poziomie wiarygodności co informacje od znajomych i krewnych – czytamy w raporcie ARC.

- Wyniki naszego badania pokazują, że Polacy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ufają lekarzom. Być może koronawirus przyczyni się, również po opanowaniu epidemii, do większej ufności wobec lekarzy także w innych kwestiach, takich jak szczepienia ochronne czy badania profilaktyczne w kierunku choćby chorób nowotworowych czy chorób krążenia – komentuje dr nauk ekonomicznych Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Jednocześnie Polacy na razie nie odczuwają dużego niepokoju związanego z obecną sytuacją. Tylko 16% przyznało, że czuje, że problemy w ich życiu się piętrzą tak bardzo, że nie będą mogli sobie z nimi poradzić. Taki sam odsetek badanych uważa, że nie czuje się pewnie w kwestii radzenia sobie z problemami.

- Sytuacja jest wyjątkowa i bardzo dynamiczna. Obecnie Polacy wiedzą, że koronawirus wpłynie na ich życie oraz na gospodarkę, jednak – jak pokazują nasze badania – nie mają poczucia, że sobie z tą sytuacją nie poradzą. Można się oczywiście spodziewać, że im dłużej obecna sytuacja będzie trwała, tym gorsze będą nastroje. Na razie wygląda na to, że jako społeczeństwo mamy poczucie, że damy sobie z tym radę – dodaje dr Adam Czarnecki. 

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI na panelu ePanel.pl w dniach 19-24.03.2020, próba N=1033, reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, region zamieszkania i wielkość miejscowości.