Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Koronawirus krzyżuje plany Delko względem PH Waldidlahandlu.pl - 31 marca 2020 14:19


Z powodu pandemii koronawikusa spółka Delko przesuwa termin zawarcia umowy kupna udziałów PH WALDI.

Zarząd spółki Delko podał, iż w związku z obowiązującym w Polsce od 20 marca 2020 roku stanem epidemii spowodowanej koronawirusem i wprowadzonymi ograniczeniami mającymi znaczący wpływ na funkcjonowanie obydwu stron transakcji dotyczącej nabycia przez spółkę udziałów PH WALDI, strony postanowiły o przesunięciu ustalonego terminu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów, do czasu zniesienia ograniczeń i unormowania się sytuacji związanej z epidemią. Wówczas możliwe będzie podjęcie przez strony niezbędnych działań zmierzających do sfinalizowania transakcji.

PH Waldi Sp. z o.o. jest dystrybutorem artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higienicznych na terenie województwa wielkopolskiego i ościennych. W 2012 roku Waldi podpisał umowy masterfranczyzy z siecią Drogerie Polskie, na organizację sieci na terenie zachodniej Polski.
Delko SA jest jednym z głównych dostawców PH Waldi Sp. z o.o.