Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eurocash w 2019 roku na pensje dla pracowników przeznaczył 530 mln złdlahandlu.pl - 1 kwietnia 2020 15:07


Spółka w raporcie niefinansowym obliczyła swój wpływ na polską gospodarkę w 2019 roku. Firma obsługuje 86 tys. klientów – właścicieli małych i średnich sklepów w Polsce. Zatrudnia 22,5 tys. osób i jest 7. największym pracodawcą w Polsce. Z uwagi na swoją skalę, wpływa na zatrudnienie dodatkowych podmiotów w łańcuchu dostaw. W 2019 r. całkowita liczba zatrudnionych w gospodarce stworzona dzięki jej działalności wyniosła ponad 30 tys. osób.  Całkowita wartość dochodów w gospodarce stworzona dzięki jej działalności wyniosła  840 mln zł.

– Wszyscy pracujemy obecnie na zwiększonych obrotach, żeby zachować ciągłość łańcucha dostaw. Pracuje na to cała nasza Grupa i nasi klienci. To oni – właściciele małych i średnich sklepów -  stają na pierwszej linii frontu. Chciałbym im za to z całego serca podziękować i zapewnić o naszym absolutnym wsparciu zarówno w tych trudnych czasach – powiedział Luis Amaral, prezes zarządu Grupy Eurocash.

 

Bezpośrednie zatrudnienie w Grupie Eurocash na koniec 2019 roku wyniosło 22 497 osób. Skala firmy wymaga współpracy m.in. z podwykonawcami w całym łańcuchu dostaw, co przekłada się na tysiące kolejnych miejsc pracy. Finalnie zatem całkowita liczba zatrudnionych w gospodarce stworzona dzięki działalności Grupy wynosi 34 104 osoby. Na każde dwa miejsca pracy w Grupie Eurocash funkcjonowało trzecie miejsce pracy w gospodarce, które było utrzymywane dzięki działalności firmy.

W 2019 roku Grupa wypłaciła swoim pracownikom wynagrodzenia (netto) w wysokości około 0,53 mld zł. Pośrednio wpłynęła tym samym na dochody innych podmiotów w łańcuchu dostaw w wysokości 0,15 mld zł. Dodatkowo, na skutek impulsu popytowego, dochody w gospodarce wzrosły o 0,17 mld zł. Zatem całkowita wartość dochodów w gospodarce stworzona dzięki działalności Grupy wynosi 0,84 mld zł. To równowartość 373 tys. miesięcznych płac minimalnych.

Ile Eurocashu w PKB? Tzw. wartość dodana brutto mierzy wkład firmy w budowanie produktu krajowego brutto. W dużym uproszczeniu liczona jest jako wartość wszystkich wyrobów i usług wytworzonych przez dany podmiot pomniejszona o koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku Grupy Eurocash wartość dodana wytworzona dzięki jej działalności wyniosła 4,1 mld zł.