Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Właściciele galerii handlowych apelują o objęcie ich wsparciem antykryzysowymdlahandlu.pl - 1 kwietnia 2020 16:05


Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) apeluje o uwzględnienie właścicieli oraz inwestorów w programie osłonowym przygotowanym przez polski rząd. Uchwalone wczoraj zapisy Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniły ich perspektywy co oznacza, że państwo pominęło w swoich działaniach kluczowych uczestników rynku, którzy przez ostatnich 20 lat zainwestowali w Polsce dziesiątki miliardów złotych – budując biura, galerie handlowe, magazyny oraz tworząc setki tysięcy miejsc pracy.

Polski sektor nieruchomości komercyjnych (biura, magazyny, powierzchnie handlowe) odpowiada za 12% polskiego PKB i był dotąd stabilnym źródłem wpływów budżetowych państwa oraz lokalnych samorządów. W ciągu ostatnich 10 lat wartość inwestycji w tym sektorze wyniosła ponad 42 mld euro (ok. 180 mld złotych). Ponadto, Polska jest największym rynkiem biurowym w naszym regionie z ponad 11 mln mkw. nowoczesnych biur, w których pracuje ponad milion osób oraz ósmym rynkiem magazynowym w Europie pod względem podaży.
Do projektu tzw. tarczy antykryzysowej PINK zgłosiło następujące - nieuwzględnione w ustawie - postulaty:

Udzielenie pomocy dla właścicieli budynków w sytuacjach racjonalnych żądań o zwolnienie z czynszów czy też ustawowych regulacji w zakresie zawieszenia czynszów (wprowadzonych dla galerii handlowych).
Wsparcie w zakresie kosztów operacyjnych w czasie ograniczonego funkcjonowania budynków.
Wprowadzenie większej elastyczności dla jednostek samorządu w zakresie podatku od nieruchomości (np. wprowadzenie możliwości odzyskania podatku od nieruchomości już zapłaconego przez przedsiębiorcę przed dniem wejścia w życie ustawy po 1 stycznia 2020).
Zamiany w zakresie art. 15g, tak aby warunek posiadania braku zaległości na koniec 3 kwartału uważało się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje zaświadczeniem o niezaleganiu z ZUS i / lub organów podatkowych wydanych w dowolnym okresie późniejszym.
Odroczenie spłat rat kredytów oraz odsetek zaciągniętych na zakup/budowę nieruchomości.
Zniesienie podatku od czynności cywilnoprawnych od wszelkich wkładów w spółkach osobowych, dopłat do spółek z o.o.. oraz podniesienia kapitału w spółkach kapitałowych wynikających z zaistniałej sytuacji.
Zmiany w zakresie prawa do wstecznego rozliczenia strat za 2020 (CIT i PIT) – jeżeli strata powstaje od początku 2020 roku, to powinna istnieć możliwość jej uwzględniania i korygowania na bieżąco roku 2019 i ewentualnej korekty w przypadku, gdy w 2020 strata będzie inna lub nie wystąpi.
Utrzymanie 3-miesięcznego okresu do wydawania interpretacji podatkowych (zamiast wprowadzonego wydłużenia tego okresu do 6 miesięcy).

Ponownie apelujemy o wprowadzenie naszych postulatów w kolejnych wersjach pakietu pomocowego rządu. Szczególnie zwracamy uwagę na konieczność zapewnienia symetryczności świadczeń dla wszystkich uczestników sektora nieruchomości komercyjnych. Obecne rozwiązanie uwzględnia tylko najemców powierzchni, pomijając wynajmujących - mówi Agnieszka Jachowicz, dyrektor operacyjna PINK