Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Przedsiębiorcy apelują o wypracowanie tarczy 2.0. Wśród postulatów zwolnienie firm z CIT, PIT, VATdlahandlu.pl - 3 kwietnia 2020 21:27


Dziewięć organizacji biznesowych zaapelowało o pilne wypracowanie tarczy antykryzysowej 2.0, która będzie dostarczać rozwiązań i narzędzi adekwatnych do potrzeb gospodarki. Przedstawiciele przedsiębiorców zaprezentowali 19 postulatów, które powinny zostać zawarte w nowelizowanej specustawie.

Pod apelem podpisała się Konfederacja Lewiatan, ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Business Center Club i Związek Rzemiosła Polskiego.

Wśród postulatów organizacje wymieniają m.in. rozszerzenie zwolnienia ze składek płaconych do ZUS na wszystkie firmy przeżywające trudności ekonomiczne w związku ze skutkami COVID-19, bez ograniczeń co do ich wielkości np. firmy, które w okresie październik 2019 - wrzesień 2020 doświadczyły spadku przychodów powyżej 30 proc. w stosunku do poprzedniego roku będą miały umorzone zaległości ZUS za pracowników, których nie zwolnili.

Zdaniem autorów apelu, konieczne są zwolnienia firm, niezależnie od wielkości, z podatków CIT, PIT, VAT, od nieruchomości przez drugi kwartał 2020 r., kiedy dochody spadną o więcej niż 30 proc. Przedsiębiorcy uważają, że należy też umożliwić wszystkim firmom do tego zmuszonym, wprowadzenie przestojów ekonomicznych lub obniżenie wymiaru czasu pracy oraz zagwarantować dopłaty wynagrodzeń do wysokości ich połowy, lecz nie więcej niż połowy przeciętnego wynagrodzenia.

W apelu zawarto także postulat zniesienia zakazu handlu w niedzielę i umożliwienia dostępu obywateli do niezbędnych im produktów pierwszej potrzeby. Jest to konieczne rozwiązanie dla rozładowania powszechnych kolejek, szczególnie w sklepach spożywczych. Należy też uelastycznić zasady i terminy odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poprzez uchylenie obowiązku naliczania przez pracodawców odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od marca do maja 2020 r., z możliwością przedłużenia okresu uchylenia obowiązku przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Pełna treść apelu TUTAJ