Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

LPP składa pozew przeciwko wydawcy Newsweekadlahandlu.pl - 14 kwietnia 2020 12:00


LPP SA złożyło pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko wydawcy tygodnika Newsweek – Ringier Axel Springer Polska, redaktor naczelnej newsweek.pl - Aleksandrze Karasińskiej oraz autorom publikacji - Wojciechowi Cieśli i Julii Daukszy. "To efekt rozpowszechniania przez redakcję nieprawdziwych twierdzeń i sugestii dotyczących działań podejmowanych przez LPP, związanych z zakupem masek ochronnych dla osób dotkniętych epidemią Covid-19 w Chinach na przełomie stycznia i lutego 2020 roku" - podała firma LPP w komunikacie.

"W związku z naruszającymi dobre imię firmy LPP artykułami opublikowanymi 22 marca przez redakcję internetowego wydania tygodnika Newsweek, spółka złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wartość przedmiotu sporu wynosi 3 000 000 PLN. Kwota roszczenia, po uprawomocnieniu wyroku, zostanie decyzją LPP przekazana na cel społeczny i wsparcie gdańskich placówek medycznych i opiekuńczych" - informuje w komunikacie LPP.

"W obliczu epidemii koronawirusa intencją firmy od początku było niesienie pomocy najbardziej potrzebującym – najpierw w Chinach, a obecnie w Polsce" - dodano.

Przedmiotem sporu są artykuły opublikowane 22 marca br. w wydaniu internetowym tygodnika Newsweek, które w opinii zarządu LPP w sposób bezpodstawny podważają intencje, jakie przyświecały firmie w momencie udzielania pomocy jej pracownikom, placówkom dyplomatycznym, także Polakom stacjonującym w Chinach, z którymi placówki te pozostawały w stałym kontakcie, wreszcie wieloletnim chińskim partnerom biznesowym.

- W naszej opinii działanie redaktorów opisujących akcję pomocową dla Chin z okresu początków epidemii było tendencyjne, a przede wszystkim wysoce nierzetelne. Wprowadziło opinię publiczną w błąd. Sugerowanie jakoby nasza firma działała jedynie w interesie zabezpieczenia własnych korzyści jest bezpodstawne i deprecjonuje realizowane przez nas działania charytatywne, a co najważniejsze godzi w dobre imię naszej firmy. Dlatego nie mogliśmy pozostać obojętni na tak nieuczciwe praktyki ze strony redakcji – komentuje Sławomir Łoboda, wiceprezes zarządu LPP.

"Spółka wnioskuje o zasądzenie kwoty 3 000 000 zł, która po uprawomocnieniu wyroku sądu, zostanie przekazana na cel społeczny. Beneficjentami tej sumy będzie Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku oraz gdańska Fundacja Hospicyjna, które otrzymują odpowiednio po 1 500 000 zł każda. Oprócz roszczeń finansowych, które zostaną przekazane na cele charytatywne, LPP wnioskuje również o zasądzenie wobec redakcji obowiązku usunięcia wszystkich artykułów opublikowanych 22 marca, publikacji przez wszystkich pozwanych indywidualnie przeprosin oraz zakazu rozpowszechniania twierdzeń sugerujących, że stanowisko firmy w tej sprawie jest nieprawdziwe" - czytamy dalej.