Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sfinks Polska: Termin zapłaty za udziały w Fabryce Pizzy wydłużony do końca kwietniadlahandlu.pl - 16 kwietnia 2020 10:42


Do końca kwietnia 2020 r. Sfinks Polska zapłaci 8 mln zł za udziały w spółce Fabryka Pizzy.

Zarząd Sfinks Polska w nawiązaniu do umowy inwestycyjnej z 28 grudnia 2016 r. zawartej przez Sfinks z osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy Sp. z o.o., do której należy marka „Fabryka Pizzy” podał, że firma w dniu 16 kwietnia 2020 r. zawarła z udziałowcem porozumienie, na podstawie którego dotychczasowy termin zapłaty (8 mln zł) został wydłużony do dnia 30.04.2020 r.