Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Badanie Inquiry: Polacy obawiają się obniżenia stopy życiowejdlahandlu.pl - 21 kwietnia 2020 17:05


W ogólnopolskim badaniu zrealizowanym przez agencję Inquiry na początku kwietnia br. aż 90 proc. respondentów oczekiwało pogorszenia sytuacji gospodarczej.

Respondenci przewidują na ogół zmniejszenie dochodów swoich gospodarstw domowych w najbliższej przyszłości (łącznie 60%). Ci, którzy pracowali przed epidemią, spodziewają się często pogorszenia sytuacji zawodowej – takie obawy deklaruje 46% badanych w tej grupie. Ogólnie, większość Polaków obawia się bezrobocia, zwolnień i zamykania firm, a także obniżenia stopy życiowej.

Osoby, które same zawiesiły działalność, lub ich firma zawiesiła/ograniczyła działalność, zostały zwolnione bądź są na bezpłatnym urlopie to łącznie aż 17% spośród tych, którzy pracowali zarobkowo przed epidemią.