Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Daniel Obajtek ponownie prezesem PKN Orlendlahandlu.pl - 22 kwietnia 2020 19:57


Daniel Obajtek został powołany na stanowisko prezesa zarządu PKN Orlen na kolejną kadencję.

Jak podał Orlen, Minister Aktywów Państwowych działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do Skarbu Państwa, powołał Daniela Obajtka w skład zarządu na nową wspólną kadencję.

Kadencja rozpoczyna się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Jak sprecyzował Orlen, następnie Rada Nadzorcza spółki powierzyła Danielowi Obajtkowi funkcję prezesa nowej wspólnej kadencji Zarządu rozpoczynającej się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji.

Daniel Obajtek jest prezesem zarządu i dyrektorem generalnym PKN Orlen od 6 lutego 2018 r.