Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Mirosław Podeszwik w radzie nadzorczej Polomarketudlahandlu.pl - 4 maja 2020 11:18


22 kwietnia w KRS spółki Polomarket odnotowano zmiany w radzie nadzorczej. Z listy wykreślono Rafała Mielcarka, a wpisano Mirosława Podeszwika.

Przypomnijmy, że na koniec marca nowymi członkami rady nadzorczej zostali Hanna Pawlak i Stanisław Kowalczyk. Z rady nadzorczej wykreślono wtedy Macieja Boryczkę i Pawła Kwiatkowskiego. 

Z powrotem jako członkowie zarządu sieci zostali wpisani: Bartosz Pietruszka, Jarosław Brudnicki i Anita Tołysz. Przez kilka miesięcy pełnili formalnie role dyrektorów w spółce. 

W grudniu ub. r. wspólnicy Polomarket doszli do porozumienia, na mocy którego podpisano umowę odkupu przez spółkę udziałów od 40 proc. udziałowców na warunkach wskazanych w umowie spółki. Porozumienie zakończyło definitywnie wszystkie wewnętrzne spory prawne w sieci.