Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Prezydent podpisał nową umowę programową z NSZZ "Solidarność"PAP - 5 maja 2020 14:25


Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nową umowę programową z NSZZ "Solidarność". Zakłada ona m.in.: utrzymanie programów społecznych i kontynuację reformy systemu emerytalnego z uwzględnieniem interesu pracowników o najdłuższym stażu pracy.

Prezydent zadeklarował w umowie, że w przypadku reelekcji będzie realizował swój program przedstawiony w trakcie kampanii wyborczej "Obronimy Polskę Plus", gwarantujący utrzymanie programów społecznych i sprawiedliwy rozwój państwa, a opierający się na takich filarach jak: wsparcie dla rodzin, utrzymanie miejsc pracy, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i dialog.

Prezydent zapowiedział, że będzie nadal prowadził politykę rozwoju służącą społeczeństwu poprzez utrzymanie wsparcia dla rodzin, w tym przez programy społeczne, jak w szczególności "Rodzina 500 plus" i 13 emerytura, a także ochronę miejsc pracy, wsparcie dla silnej polskiej gospodarki oraz promocję patriotyzmu gospodarczego. Zapowiedział również wprowadzenie Dodatku Solidarnościowego dla tych, którzy utracili pracę w czasach epidemii.

Andrzej Duda zadeklarował wsparcie ochrony zdrowia w ramach systemu publicznej służby zdrowia, w tym przez wprowadzenie Funduszu Medycznego, z dodatkowymi środkami na leczenie onkologiczne oraz leczenie chorób rzadkich. Prezydent zobowiązał się również do działań na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także integracji i rozwoju usług społecznych.

W umowie znalazła się również deklaracja ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego państwa. Prezydent zapowiedział wzmocnienie dialogu społecznego jako istotnego elementu ustroju gospodarczego państwa opartego na fundamencie społecznej gospodarki rynkowej.

Prezydent zobowiązał się do kontynuacji reformy systemu emerytalnego, "z uwzględnieniem interesu pracowników o najdłuższym stażu pracy oraz przy zachowaniu prawa do emerytury w ustawowo określonym wieku nie później niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn".

Andrzej Duda zadeklarował stanie na straży ochronnej funkcji prawa pracy, a także tworzenie warunków i promocję działań na rzecz zawierania układów zbiorowych pracy, jako optymalnego narzędzia kształtowania praw i obowiązków stron stosunku pracy oraz wzajemnych zobowiązań stron układu. Prezydent zapowiedział również zwiększenie uprawnień obywateli w ramach mechanizmów demokracji partycypacyjnej.

W imieniu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przewodniczący Piotr Duda oświadczył, że treść programu wyborczego Andrzeja Dudy jest zbieżna z celami programowymi związku. Piotr Duda oświadczył, że Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" udziela poparcia Andrzejowi Dudzie w wyborach prezydenckich. Szef związku zadeklarował, że zwróci się o poparcie tej kandydatury do członków i sympatyków NSZZ "Solidarność" oraz wszystkich obywateli posiadających prawo wybierania prezydenta i "podzielających wspólne dla nas wartości Solidarności".