Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Delko chce wypłacić 0,45 zł dywidendy na akcjędlahandlu.pl - 21 maja 2020 18:36


Zarząd Delko chce, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 2,69 mln zł, czyli 0,45 zł na akcję. Rada nadzorcza przychyla się do tej decyzji.

Zarząd Delko rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki ustalenie dnia dywidendy na 16 lipca 2020 roku, a dnia wypłaty dywidendy na 30 lipca 2020 roku.

W krótkoterminowym horyzoncie czasowym wyniki finansowe Grupy Delko będą dobre i prawdopodobnie zbliżone do poprzednich. Sprzedaż obecna jest na poziomie zbliżonym lub lekko wyższym do analogicznego poziomu roku poprzedniego – informowała spółka w komunikacie z kwietnia br. Firma zapewnia, że prowadzi działalność bez zakłóceń.

Delko prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach z żywnością (75 sklepów), sprzedaż detaliczną w sklepach ze środkami czystości oraz prowadzi dystrybucję hurtową środków higienicznych, papieru toaletowego, mydła, detergentów, środków dezynfekcyjnych do ponad 18.000 firm, urzędów i sklepów w Polsce.