Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Nowy prezes Costa Coffee w Polscedlahandlu.pl - 22 maja 2020 09:37


Sieć Costa Coffee ma nowego prezesa. Został nim Gordon Mowat. W roku obrotowym trwającym od marca 2018 r. do lutego 2019 r. firma wykazała 41 mln zł straty. Spółka stawia na nowe otwarcia i rozwój maszyn vendingowych na stacjach paliw.

W kwietniu spółka Costa Coffee wykreśliła z listy zarządu Tomasza Kruka i Andrzeja Jackiewicza (były prezes zarządu), a wpisała Jane Carlin, Wojciecha Skoczylasa oraz Gordona Mowata (nowy prezes).

W sprawozdaniu spółki za rok obrotowy trwający od 1 marca 2018 do 28 lutego 2019 r. czytamy, że 
spółka otworzyła w tym czasie 8 nowych kawiarni oraz zamknęła 6 lokalizacji. Łącznie na koniec
omawianego okresu spółka zarządzała 145 punktami.
Jak zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej w raportowanym okresie wyniosły 208 460 605,80 (2018: 195 728 730,13 zł). 

Wynik finansowy za 12 miesięcy przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej, zamknął się stratą w wysokości - 41 086 048,39 zł. (2018: strata - 45 519 795,13 zł), natomiast strata ze sprzedaży w kawiarniach, po uwzględnieniu kosztów administracyjnych wyniosła - 6 399 442,52 zł. (2018: - 6 230 025,99 zł).

W raporcie podano, że właścicielem spółki Costa Coffee Polska S.A. jest Spółka Costa LTD posiadająca 100% udział w kapitale, natomiast jednostką dominującą jest obecnie The Coca-Cola Company.

W raportowanym okresie spółka zainstalowała 85 nowych maszyn vendingowych, głównie na stacjach benzynowych Shell. Na koniec raportowanego roku obrotowego sieć posiadała 363 maszyny, z czego 267 maszyn było zainstalowanych na stacjach Shell, a u pozostałych partnerów 96. W nowym roku obrotowym planowane są kolejne instalacje.

Sieć chce instalować 60 nowych maszyn przede wszystkim we współpracy z partnerami biznesowymi z branży dystrybucji paliw.